Over de pionier

Over de pionier

Ratzeburg waar het allemaal begon

In 1992 organiseerde ik de eerste skiffcursus voor recreatieve roeiers bij het Duitse nationale roeicentrum in het Noordduitse Ratzeburg. Een jarenlange samenwerking volgde en ontelbare skiffeurs uit met name Europa konden gebruik maken van de topfaciliteiten van de roei-academie.

Ik coachte samen met topoaches van de Belgische en Duitse roeibond. Zij stonden achter de filosofie van deze cursussen en waren graag bereid hun kennis ook aan deze groep roeiers over te brengen. En dat op ideaal vaarwater zonder gemotoriseerde pleziervaart en vele mogelijkheden beschut voor de wind te roeien.

Zo gewoon als nu video-opnamen en analyse van de roeitechniek is, zo bijzonder was het destijds. Juist dat element vormde het hart van de cursus en het concept voor een intensieve impuls voor techniekverbetering. En dat alles tijdens een aangename vakantie op een prachtige locatie.

Precies het concept wat ik al jaren in mijn hoofd had en waarvan ik vond dat dat niet alleen beschikbaar moest zijn voor de wedstrijdtop maar juist ook voor de recreatieve roeiers die vaak de financiële basis vormen van een roeivereniging.

Toen het roeicentrum besloot de faciliteiten vrijwel alleen voor het Duitse toproeien in te zetten, kegen de cursussen in 2016 een warm en goed onderdak bij de roeiclub van Ratzeburg waardoor het concept naadloos voortgezet kon en kan worden.

Tweede toplocatie de Saar

Na een zoektocht van vijf jaar lukte het een tweede toplocatie te vinden voor de steeds populaire wordende skiffcursussen. Bij Dreisbach aan de Saar vond ik de ideale setting en het eerste cursusseizoen ging in 2011 van start. Helemaal geweldig: voor het eerst is het logo van Roeiplezier/Enjoyrowing zichtbaar op de bladen !!

Het roeicentrum ontwikkelde zich in rap tempo tot een succeslocatie, zelfs zodanig dat ik me afvroeg op welke manier ik de onderneming die het ondertussen geworden was, wilde voortzetten. Op dat moment was een bevredigende oplossing niet voorhanden maar ik wilde ook niet dat de Saar zou stoppen. Om die redenen besloot ik in 2014 deze locatie inclusief haar naam ‘Saarrowingcenter’ over te dragen aan een voormalige deelnemer aan de skiffcursussen in Ratzeburg: Theo van den Broek. Het roeicentrum in de Saar heeft vervolgens een verdere vlucht genomen.

Andalusië avontuurlijk en mooi

Al heel lang kende ik dit meer vanuit mijn andere sport het parapenten. En steeds als ik het vanuit vogelperspectief zag, dacht ik wat zou het toch geweldig zijn als de skiffcursussen hier ook gehouden kunnen worden in het voor- en najaar.

Maar er was niets dus alles moest ik bij elkaar organiseren. De grootste uitdaging van alle locaties tot nu toe. Na een lang voortraject was het mogelijk de skiffs vanuit het Spaanse roeicentrum in Sevilla 100 km verderop naar dit prachtig gelegen meer bij Algodonales te transporteren. De skiffcursussen in Andalusië waren een feit!

Sinds een wijziging in het management bij het roeicentrum in Sevilla is het vanaf 2019 niet meer mogelijk de skiffs buiten het roeicentrum te gebruiken.

Een groot interview met Carla Beekman verscheen in het blad ROEI! begin 2023